Giải SGK Toán 8 tập 1 - Phần Hình Học

Hướng dẫn giải toán hình học lớp 8 học kỳ 1 bao gồm đầy đủ hướng dẫn cách làm và đáp án các bài tập từ trang 64 đến trang 133 SGK môn toán 8 tập 1

Chương 1: TỨ GIÁC

Bài 1: Tứ giácBài 2: Hình thangBài 3: Hình thang cânBài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thangBài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thangBài 6: Đối xứng trụcBài 7: Hình bình hànhBài 8: Đối xứng tâmBài 9: Hình chữ nhậtBài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trướcBài 11: Hình thoiBài 12: Hình vuôngÔn tập chương 1

Chương 2: ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Bài 1: Đa giác. Đa giác đềuBài 2: Diện tích hình chữ nhậtBài 3: Diện tích tam giácBài 4: Diện tích hình thangBài 5: Diện tích hình thoiBài 6: Diện tích đa giácÔn tập chương 2