Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành vào khoảng thời gian nào?

Mục lục nội dung

Câu hỏi

Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành vào khoảng thời gian nào?

A. 1917

B. 1945

C. 1949

D. 1950

Trả lời

Đáp án: C

Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành vào năm 1949

Trên đây là đáp án và giải thích chi tiết cho câu hỏi Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành vào khoảng thời gian nào? giúp các em ôn tập kiến thức. Để luyện tập thêm, các em có thể tham gia làm bài tập trắc nghiệm sử 9 với các câu hỏi hay đã được ĐọcTàiLiệu biên soạn hoặc có thể tham khảo thêm một số câu hỏi tiếp theo:

Các câu hỏi liên quan

Chúc các em học tập tốt và đạt được những kết quả cao.

Thanh Long (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM