Hãy cho biết các chất CO2, O2, H2O, NaCl, vitamin A, glucose

Xuất bản: 15/01/2023 - Tác giả:

Hãy cho biết các chất CO2, O2, H2O, NaCl, vitamin A, glucose được vận chuyển qua màng sinh chất thông qua con đường nào bằng cách điền vào bảng bên dưới.

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo các gợi ý trả lời câu hỏi 4 trang 57 thuộc nội dung câu hỏi soạn bài Vận chuyển các chất qua màng sinh chất sách giáo khoa Sinh học 10 Chân trời sáng tạo.

Câu hỏi 4 trang 57 SGK Sinh học 10 Chân trời sáng tạo

Chi tiết câu hỏi: Hãy cho biết các chất CO2, O2, H2O, NaCl, vitamin A, glucose được vận chuyển qua màng sinh chất thông qua con đường nào bằng cách điền vào bảng bên dưới.

Trả lời:

Sự vận chuyển các chất
Qua lớp phospholipidQua kênh protein
CO2, O2NaCl, H2O, vitamin A, glucose

Trên đây là gợi ý trả lời câu hỏi 4 trang 57: "Hãy cho biết các chất CO2, O2, H2O, NaCl, vitamin A, glucose được vận chuyển qua màng sinh chất thông qua con đường nào" thuộc nội dung soạn bài Vận chuyển các chất qua màng sinh chất sgk Chân trời sáng tạo, nằm trong bộ giải sinh 10 Chân trời sáng tạo tổng hợp và biên soạn bởi Doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM