Hai chữ nước nhà

Hai chữ nước nhà
Năm sáng tác:1924
Tác giả:Trần Tuấn Khải
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ mở đầu cho tập Bút quan hoài I, lấy đề tài lịch sử thời quân Minh xâm lược nước ta: Nguyễn Phi Khanh (cha Nguyễn Trãi) bị giặc bắt đem sang Trung Quốc, Nguyễn Trãi đi theo, nhưng tới biên giới phía Bắc, Nguyễn Phi Khanh đã khuyên con nên quay trở về để lo tính việc trả thù nhà, đền nợ nước. Á Nam đã mượn lời người cha dặn dò con để gửi gắm tâm sự yêu nước của mình.