Gợi ý soạn bài Tập đọc Tiếng Việt 4 trang 105 Ông Trạng thả diều

Tuổi nhỏ chí lớn là điều đáng khen ngợi và học tập ở trạng nguyên Nguyễn Hiền. Đó cũng là ý nghĩa mà bài soạn hướng dẫn Tập đọc Ông Trạng thả diều trang 105 Tiếng Việt 4 gửi đến các em

Câu 1 (trang 105 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền

Đáp Án:

Đó là những chi tiết:

- Học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thuờng.

- Có hôm thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều.
 

Câu 2 (trang 105 sgk Tiếng Việt 4) : Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào?

Đáp Án:

Vì nhà nghèo quá phải bỏ học. Đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến đợi bạn học xong mới mượn vở về học.

Sách của Hiền là lưng trâu, nền cát. Bút là ngón tay hay mảnh gạch vụn, đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Nếu có kì thi Hiền làm bài vào lá chuối khô nhờ bạn xin thầy chấm hộ.

Câu 3 (trang 105 sgk Tiếng Việt 4) : Vì sao chú bé Hiền được gọi là " ông Trạng thả diều"?

Đáp Án:

Người ta gọi cậu bé Hiền là ông Trạng thả diều, vì Hiền đỗ trạng lúc 13 tuổi và là một cậu bé nổi tiếng ham chơi diều

Câu 4 (trang 105 sgk Tiếng Việt 4) : Tục ngữ hoặc thành ngữ nào đã cho (SGK trang 105) nói đúng ý nghĩa của câu chuyện trên?

Đáp Án:
 
Chọn b: Có chí thì nên

Gợi ý soạn bài Tập đọc Tiếng Việt 4 trang 105 Ông Trạng thả diều
 

 

doctailieu.com
Back to top