Mục lục bài học
Soạn Địa 12

Gợi ý phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố Địa lí 12

Gợi ý phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố, Bài 44-45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố, sách giáo khoa địa lí 12

Công việc: Phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố

Gợi ý:

Trong một lớp nên chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một chủ đề sao cho bao quát hết các nội dung cần nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố.

- Gợi ý các chủ đề nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố.

+ Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính.

+ Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh hoặc thành phố.

+ Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động của tỉnh hoặc thành phố.

+ Chủ đề 5: Địa lí một số ngành kinh tế chính.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Gợi ý phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố Địa lí 12 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu