Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải và đáp án bài tập 1 , bài 2, bài 3 và bài 4 trang 68 SGK Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án các bài 1, bài 2, bài 3 và bài 4 thuộc trang 68 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo trước để hướng dẫn các bé ôn tập lại kiến thức phép cộng trong phạm vi 7 đã được học trên lớp.

BÀI 1 trang 68 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

bài 1 trang 68 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 68 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 2 trang 68 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

7 + 0 =  1 + 6 = 3 + 4 = 2 + 5 =
0 + 7 = 6 + 1 = 4 + 3 = 5+ 2 =

Đáp án:

7 + 0 = 7 1 + 6 = 7 3 + 4 = 7 2 + 5 = 7
0 + 7 = 7 6 + 1 = 7 4 + 3 = 7 5 + 2 = 7

BÀI 3 trang 68 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

5 + 1 + 1 = 4 + 2 + 1 = 2 + 3 + 2 =
3 + 2 + 2 = 3 + 3 + 1 = 4 + 0 + 2 =

Đáp án:

5 + 1 + 1 = 7 4 + 2 + 1 = 7 2 + 3 + 2 = 7
3 + 2 + 2 = 7 3 + 3 + 1 = 7 4 + 0 + 2 = 7

BÀI 4 trang 68 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp

bài 4 trang 68 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

a) 6 + 1 = 7

b) 4 + 3 = 7

Đáp án bài 4 trang 68 sách giáo khoa toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top