Unit 1 Reading Tiếng Anh 6 Friends Plus

Xuất bản: 27/12/2021 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Unit 1 Reading Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Reading trang 16 Unit 1 sách Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo: A description of a cruise ship

Hướng dẫn soạn Unit 1 Reading Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Reading Unit 1 sách Tiếng Anh 6 Friends Plus.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Reading

Thực hiện các yêu cầu của SGK khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trang 16 về đọc hiểu.

Think

Where do you think is a good place for a holiday? Why?

on a cruise ship    in a city    by the sea

I think, the good place for a holiday is by the sea. Because I like walking along the beach, swimming in the sea and building sandcastles. It’s so relaxing.

Dịch

Tôi nghĩ, nơi thích hợp cho kỳ nghỉ là gần biển. Bởi vì tôi thích đi dạo dọc bờ biển, bơi trong làn nước và xây lâu đài cát. Rất thư thái.

Exercise 1

Look at the photo. What do you think are the answer to questions 1-3? Read and check (Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ câu trả lời từ câu 1 đến câu 3 là gì. Đọc và kiểm tra lại)

CITY ON THE SEA

Imagine a five-star hotel with fantastic food and comfortable rooms. Imagine a square, shops, cinemas and theatres. Imagine all of these things on one very big ship: Oasis of the Seas.

More than 2,000 people work on Oasis of the Seas, and there are cabins for 6,360 passengers. That's a lot of people, and they eat a lot of food in the ship's twenty cafés and restaurants. There are 250 chefs!

It's the first ship with a park. It's called Central Park and it's got fifty real trees and 12,000 plants. If you like sports, there are also five swimming pools and there's an exciting sports area with a climbing wall. If you prefer reading, there's a library, but relax - there isn't a school on the ship!

1. Is there a school and a library on the ship?

2. Are there any swimming pools?

3. How many cafés and restaurants are there on the ship?

Trả lời

1. There isn't a school, but there's a library

2. Yes. There are five swimming pools.

3. There are twenty cafes and restaurants.

Audio 

Dịch bài đọc

Tưởng tượng xem có một khách sạn năm sao với những đồ ăn ngon và những căn phòng thoải mái. Tưởng tượng có một quảng trường, những cửa hàng, rạp chiếu phim và nhà hát. Tưởng tượng tất cả những thứ đô ở trên một chiếc thuyền: Oasis of the Seas.

Hơn 2000 người làm việc ở Oasis of the Seas. Ở trên tàu có những buồng dành cho khách với 6360 khách. Có rất nhiều người và họ đã ăn rất nhiều đồ ăn ở 20 quá cà phê và nhà hàng. Ở đó có 250 đầu bếp.

Đây là con tàu đầu tiên mà có công viên. Nó được gọi là công viên trung tâm và có 50 cây thật và 12.000 loài thực vật. Nếu bạn thích thể thao, ở trên thuyền có 5 hồ bơi và khu thể thao hết sức thú vị với tường leo núi. Nếu bạn thích đọc sách hơn, thì ở đây có thư viện nhưng đừng lo, không có trường học ở trên tàu đâu.

Skills strategy

How to answer specific questions about a text:

  • First, identify the key word(s) in the question.
  • Next, scan the text for the key word(s)
  • Finally, you can find the correct answer in the sentence that has got the key word(s).

Exercise 2

Read the skills Strategy. Then read and listen to the text and answer the questions. (Đọc kỹ năng Chiến lược. Sau đó đọc và nghe văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. What's the name of the ship?

2. How many people work on the ship?

3. How many chefs are there on the ship?

4. Is it the only ship with a park?

5. What's in the sport area?

Trả lời

1. It’s Oasis of the Sea.

2. More than 2,000 people work on the ship.

3. There are 250 chefs.

4. Yes, it is.

5. There's a climbing wall in the sports area.

Exercise 3

Use a dictionary to check the meaning of the words in blue in the text (Dùng từ điển để tra cứu nghĩa của các từ màu xanh ở đoạn văn)

Trả lời

- Fantastic (a):  tuyệt vời

- Comfortable (a):  đầy đủ tiện nghe

- Cabin (n): chỗ ngồi riêng, khoang cho khách

- Passengers (n):  hành khách

- Chefs (n): đầu bếp

- Swimming pools (n): hồ bơi

- Climbing wall (n):  tường có nhiều tay cầm để tập leo

Exercise 4

Work in pairs. Is the Oasis of the Sea a good place for a holiday? Why/ Why not? (Luyện tập theo cặp.  Liệu thuyề Oasis of the Sea có phải là một nơi lý tưởng cho kì nghỉ? Tại sao/ Tại sao không)

Gợi ý

1. I think, the Oasis of the Sea is a great place for a holiday because you can enjoy fantastic food and take part in a lot of activities like swimming, climbing and reading.

Dịch

Tôi nghĩ, Oasis of the Sea là một nơi tuyệt vời cho một kỳ nghỉ vì bạn có thể thưởng thức những món ăn tuyệt vời và tham gia rất nhiều hoạt động như bơi lội, leo núi và đọc sách.

2. In my opinion, Oasis of the Sea is not a good place for a holiday. Because it is very expensive and I can go to any other places out of the ship. It may be interesting at first, but I will soon get bored later.

Dịch

Theo tôi, Oasis không phải là nơi lý tưởng cho kỳ nghỉ. Bởi vì nó rất đắt tiền và tôi cũng không thể đi bất cứ nơi nào khác ngoài con tàu. Có thể ban đầu sẽ rất thú vị nhưng tôi sẽ sớm chán thôi.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Reading sách Chân trời sáng tạo do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM