Unit 1 Extra listening and speaking Tiếng Anh 6 Friends Plus

Xuất bản ngày 29/12/2021 - Tác giả:

Hướng dẫn soạn Unit 1 Extra listening and speaking Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Extra listening and speaking trang 110 Unit 1 sách Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn Unit 1 Extra listening and speaking Tiếng Anh 6 Friends Plus, giải bài tập Extra listening and speaking Unit 1 sách Tiếng Anh 6 Friends Plus.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Extra listening and speaking

Thực hiện các yêu cầu của SGK khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo trang 110 về giải đố và trò chơi.

Exercise 1

Listen to the dialogue and write the correct answer (Nghe đoạn hội thoại và viết câu trả lời đúng)

1. What's your first name?

Mary..........

2. What's your surname?

Green............

3. Where are you from?

Australia..............

4. When's your birthday?

It's in July...............

5. How old are you?

Twelve................

6. Have you got any brothers or sisters?

Yes, I've got three brothers. ...................

Trả lời 

Audio

1. Kate

2. Brown

3. England

4. January

5. Eleven

6. four

Exercise 2

Study the Key Phrases. Then listen to a conversation about a new student and tick the question you hear. (Nghiên cứu các Cụm từ chính. Sau đó, nghe cuộc trò chuyện về một học sinh mới và đánh dấu vào câu hỏi bạn nghe được)

Asking for personal information

1 What's your first name? 
2 What's your surname?
3 How old are you?
4 Where are you from?
5 When's your birthday?
6 What's (your town) like?
7 Have you got any brothers or sisters?

Trả lời

Question 1,3,4,6 and 7

Audio


Luke: Hello. Are you the new boy?

Tobias: Yes, I am.

Luke: Hi, I'm Luke. Welcome to Brighton!

Tobias: Hello, Luke

Luke: What's your first name?

Tobias: It’s Tobias

Luke: And how old are you, Tobias?

Tobias: I'm twelve

Luke: Cool! Me too! Where are you from?

Tobias: I'm from Munich in Germany. My dad's got a job here in Brighton. He's British but my mum's German

Luke: Wow! Munich. What's it like?

Tobias: It's quite big but it's a very friendly city,

Luke: OK. Brighton's a great city.

Tobias: Yes, it is

Luke: What's your house like here in Brighton?

Tobias: It's a modern house near the city centre. It's quite small but it's very nice. My house in Munich is a lot bigger though.

Luke: Have you got any brothers or sisters?

Tobias: Yes. I've got one brother. His name's Peter. He's only five though

Luke:

I've got a sister. Her name's Becca and she's ten and she's really annoying!

Tobias: Oh dear! So, tell me a bit more about ...

Exercise 3

Listen to the conversation again and complete the table about Tobias (Nghe lại đoạn hội thoại lần nữa và hoàn thành bảng sau về Tobias)

1.Age

2. Where from

3. What (town) like

4. What ( house in Brighton) like

5. Brothers or sisters

6. Brothers' or sisters' names

Trả lời

1.Age

twelve

2. Where from

Munich in Germany

3. What (town) like

Quite big, but very friendly

4. What ( house in Brighton) like

Modern, near the city centre, quite small, but very nice

5. Brothers or sisters

brother

6. Brothers' or sisters' names

Peter

Exercise 4

Listen and repeat the dialogue (Nghe và lặp lại đoạn hội thoại)

Audio 

Sara: Hello. I'm Sara:. What's your name?

Lili: Lili. I'm the new girl. Sara: Welcome to Manchester, Lili!

Lili: Thanks.

Sara: How old are you?

Lili: I'm eleven. Sara: Where are you from?

Lili: I’m from Hà Nội in Việt Nam. My mums

Vietnamese and my dad's English.

Sara: Cool! What's Hà Nội like?

Lili: It's very big and really noisy!

Sara: Have you got any brothers or sisters?

Lili: I've got one brother and one sister.

Dịch

Sara: Xin chào, tớ tên là Sara. Tên cậu là gì vậy?

Lili: Lili. Tớ là người mới đến

Sara: Chào mừng đến Manchester,Lili

Lili: Cảm ơn

Sara: Cậu bao nhiêu tuổi?

Lili: Tớ 11 tuổi

Sara: Bạn đến từ đâu vậy?

Lili: Tớ đến từ Hà Nội, Việt Nam. Mẹ tớ là người Việt và bố tớ là người Mỹ.

Sara: Tuyệt vời. Hà Nội như thế nào vậy?

Lili: Nó rất lớn và rất nhộn nhịp

Sara: Cậu có anh chị em không?

Lili: Tớ có một anh trai và một chị

Exercise 5

Work in pairs. Imagine one of you is a new student from another country. Choose A or B.Prepare and practice a new dialogue using the Key Phrases and the dialogue in exercise 4 (Làm việc theo cặp. Hãy tưởng tượng một trong hai bạn là một sinh viên mới đến từ một đất nước khác. Chọn A hoặc B. Chuẩn bị và thực hành một đoạn hội thoại mới bằng các Cụm từ chính và đoạn hội thoại trong bài tập 4)

Name

A Eriko Yamada

Liam Turner

Age

eleven

twelve

Where from

Tokyo, Japan

Witney, England

What (town) like

modern, noisy, exciting

small, quite, safe

Brothers or sisters

one brother

three sisters

Gợi ý

Anna :Hi, my name is Anna. What is your name?

Eriko: My name is Eriko. I am a new student

Anna: Welcome. How old are you?

Eriko: I am eleven

Anna :Where are you from?

Eriko: I am from Tokyo, Japan

Anna: Great. How is Tokyo?

Eriko: It is modern, noisy, exciting

Anna: Have you had brothers or sisters?

Eriko: I have a brother

Dịch

Anna: Xin chào, tớ tên là Anna. Tên của bạn là gì?

Eriko: Tên tớ là Eriko. Tớ là một sinh viên mới

Anna: Chào mừng.Bạn bao nhiêu tuổi vậy

Eriko: Mình 11 tuổi

Anna:  Bạn đến từ đâu?

Eriko: Tớ đến từ Tokyo, Nhật Bản

Anna: Tuyệt vời. Tokyo thế nào?

Eriko: Nó hiện đại, ồn ào, thú vị

Anna: Bạn đã có anh chị em hay không?

Eriko: Tớ có một người anh trai

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Extra listening and speaking sách Chân trời sáng tạo do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM