Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 5 trang 16 SGK Toán 5

Hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án bài 5 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 5 bài luyện tập chung chương 1 phần 2

Bài 5 (Luyện tập chung): Biết 3/10 quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

bài 5 trang 16 SGK Toán 5

Đáp án bài 5 trang 16 sgk Toán lớp 5:

1/10 quãng đường AB dài: 12 : 3 = 4 (km)

Quãng đường AB dài: 4 x 10 = 40 (km).

Đáp số: 40 km

»» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 16 SGK Toán 5

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 16 SGK Toán 5 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu