Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 5 trang 16 SGK Toán 5

Hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án bài 5 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 5 bài luyện tập chung chương 1 phần 2

Bài 5 (Luyện tập chung): Biết 3/10 quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

bài 5 trang 16 SGK Toán 5

Đáp án bài 5 trang 16 sgk Toán lớp 5:

1/10 quãng đường AB dài: 12 : 3 = 4 (km)

Quãng đường AB dài: 4 x 10 = 40 (km).

Đáp số: 40 km

»» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 16 SGK Toán 5

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top