Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải toán lớp 5: Đáp án bài 4 trang 16 SGK Toán 5 phần luyện tập chung 2

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 16 SGK Toán lớp 5 bài luyện tập chung chương 1 phần 2

Bài 4: (Luyện tập chung): Viết các số đo độ dài:

a) 9m 5dm;

b) 7m 3dm;

c) 8dm 9cm;

d) 12cm 5mm.

Đáp án:

Giải toán lớp 5: Đáp án bài 4 trang 16 SGK Toán 5
 

doctailieu.com
Back to top