Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải toán lớp 5: Đáp án bài 3 trang 16 SGK Toán 5 phần luyện tập chung 2

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 16 SGK Toán lớp 5 bài luyện tập chung chương 1 phần 2

Bài 3: (Luyện tập chung): Khoanh tròn trước kết quả đúng:

bài 3 trang 16 SGK Toán 5

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 16 SGK Toán 5

=> Khoanh vào C

doctailieu.com
Back to top