Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải toán lớp 5: Đáp án bài 3 trang 13 SGK toán 5

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 13 sách giáo khoa toán lớp 5 tập 1, tiết học về hỗn số (tiếp theo)

Bài 3: Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

Giải toán lớp 5: Đáp án bài 3 trang 13 SGK toán 5

Mẫu: mẫu đáp án bài 3 trang 13 SGK toán 5

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 13 SGK toán 5
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu