Giải toán lớp 5: Bài 3 trang 98 sách giáo khoa

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 98 SGK Toán lớp 5 về tính chu vi hình tròn

Bài 3: Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó.

Đáp án

Chu vi của bánh xe đó là:

0,75 x 3,14 = 2,355 (m)

Đáp số: 2,355 m.

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    21:04 PM
23/07/2018    21:04 PM
Back to top