Giải toán lớp 5: Bài 2 trang 98 sách giáo khoa

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 98 SGK Toán lớp 5 về tính chu vi hình tròn

Bài 2: Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 2,75cm

b) r = 6,5dm

c) r = 1/2 m

Đáp án

a, Chu vi hình tròn là:

2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm)

b, Chu vi hình tròn là:

6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 (dm)

c, Chu vi hình tròn là:

1/2 x 2 x 3,14 = 3,14 (m)

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    19:04 PM
23/07/2018    19:04 PM
Back to top