Giải toán lớp 5: Bài 1 trang 98 sách giáo khoa

Xem cách làm và đáp án bài 1 trang 98 SGK Toán lớp 5 về tính chu vi hình tròn

Bài 1: Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,6cm;

b) d = 2,5dm;

c) d = 4/5 m.

Đáp án

a, Chu vi hình tròn là:

0,6 x 3,14 = 1,884 (cm)

b, Chu vi hình tròn là:

2,5 x 3,14 = 7,85 (cm)

c, Chu vi hình tròn là:

4/5 x 3,14 = 2,512 (cm)

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    17:57 PM
23/07/2018    17:57 PM
Back to top