Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn làm bài tập trang 85 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin chia sẻ hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án các bài 1, bài 2 và bài 3 trang 85 SGK Toán lớp 1

BÀI 1 trang 85 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

a)

10 - 2 = 10 - 4 = 10 - 3 = 10 - 7 = 10 - 5 =
10 - 9 = 10 - 6 = 10 - 1 = 10 - 0 = 10 - 10 =

b)

Câu b bài 1 trang 85 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

a)

10 - 2 = 8 10 - 4 = 6 10 - 3 = 7 10 - 7 = 3 10 - 5 = 5
10 - 9 = 1 10 - 6 = 4 10 - 1 = 9 10 - 0 = 10 10 - 10 = 0

b) 

Đáp án câu b bài 1 trang 85 SGK toán lớp 1
 

BÀI 2 trang 85 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Số?

5 + ... = 10 ... - 2  = 6 10 - ... = 4 2 + ... =9
8 - ... = 1 ... + 0 = 10 10 - ... = 8 4 + ... = 7

Đáp án:

5 + = 10 8 - 2  = 6 10 - 6 = 4 2 + 7 =9
8 - 9  = 1 10 + 0 = 10 10 - 2 = 8 4 + 3 = 7

BÀI 3 trang 85 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp:

Bài 3 trang 85 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

a) 7 + 3 = 10

b ) 10 - 2 = 8

Đáp án bài 3 trang 85 SGK toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top