Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn làm bài tập 2 và 3 trang 27 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu chia sẻ tài liệu hướng dẫn giải bài tập số 2 và bài 3 trang 27 tại sách giáo khoa môn Toán lớp 1 giúp các bậc phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các bé ôn tập nhận viết số 6.

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống.

bài 2 trang 27 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 27 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 3: Điền dấu vào ô.

bài 3 trang 27 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 27 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top