Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn làm bài luyện tập trang 42 sách giáo khoa

Đọc Tài liệu xin chia sẻ đến các bạn tài liệu hướng dẫn cách giải các bài ôn tập tại trang 42 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo trước đáp án để có thể hướng dẫn lại các bé ôn tập những kiến thức đã được học trên lớp.

Câu 1: Số?

bài 1 trang 42 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 42 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 2: Điền Dấu

bài 2 trang 42 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 42 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 3: Điền Số?

bài 3 trang 42 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 42 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 4: Viết các số 8,5,2,9,6:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:.............................

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:.............................

Đáp án:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2,5,6,8,9

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9,8,6,5,2

Câu 5:  Hình dưới đây có mấy hình tam giác.

bài 5 trang 42 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án: Có 3 hình tam giác

doctailieu.com
Back to top