Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn làm bài luyện tập trang 31 sách giáo khoa

Để giúp các phụ huynh tham khảo trước thức để hướng dẫn các bé ôn tập tại nhà môn Toán lớp 1, doctailieu.com xin chia sẻ bài hướng dẫn chi tiết cách làm các bài tập số 2,3 và 4 tại trang 31 sách giao khoa môn Toán lớp 1.

Bài 2: Đếm và điền số

bài 2 trang 31 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án

Đáp án bài 2 trang 31 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống.

bài 3 trang 31 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án

Đáp án bài 3 trang 31 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 4: Điền dấu thích hợp.

bài 4 trang 31 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án

Đáp án bài 4 trang 31 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top