Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn giải bài tập trang 45 sách giáo khoa

Hướng dẫn cách giải và đáp án các bài tập 1, 2 và 3 trang 45 sách giáo khoa lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo trước kết quả để kèm các bé ôn tập lại kiến thức đã được học tại nhà.

Câu 1: Điền Số

bài 1 trang 45 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

2 + 1 = 3

1 + 2 = 3

Đáp án bài 1 trang 45 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 2: Tính

bài 2 trang 45 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

1 + 1 = 2

2 + 1 = 3

1 + 2 = 3

Đáp án bài 2 trang 45 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 3: Điền Số

bài 3 trang 45 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 2 + 1
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 = 1 + 2
1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 1 + 2 = 2 + 1

Đáp án bài 3 trang 45 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top