Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập trang 77 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn chi tiết hướng dẫn cách giải và đáp án các bài tập 3 và 4 trang 77 SGK lớp 1. Tài liệu này sẽ giúp các phụ huynh tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức về phép cộng trong phạm vi 9 đã được học.

BÀI 3 trang 77 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

4 + 5 = 6 + 3 = 1 + 8 =
4 + 1 + 4 = 6 + 1 + 2 = 1 + 2 + 6 =
4 + 2 + 3 = 6 + 3 + 0 = 1 + 5 + 3 =

Đáp án:

4 + 5 = 9 6 + 3 = 9 1 + 8 = 9
4 + 1 + 4 = 9 6 + 1 + 2 = 9 1 + 2 + 6 = 9
4 + 2 + 3 = 9 6 + 3 + 0 = 9 1 + 5 + 3 = 9

BÀI 4 trang 77 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp

bài 1 trang 77 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 77 sách giáo khoa toán lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 1: Hướng dẫn cách làm và đáp án bài tập trang 77 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu