Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3, bài 4 trang 74 SGK

Tài liệu hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 3 và bài 4 trên trang 74 sách giáo khoa Toán lớp 1 chính xác nhất. Với tài liệu này các phụ huynh sẽ có thể tham khảo trước cách làm cũng như đáp án từng bài khi hướng dẫn các bé luyện tập kiến thức về phép trừ trong phạm vi 8.

BÀI 3 trang 74 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

8 - 4 = 8 - 5 = 8 - 8 =
8 - 1 - 3 = 8 - 2 - 3 = 8 - 0 =
8 - 2 - 2 = 8 - 1 - 4 = 8 =+0 =

Đáp án:

8 - 4 = 4 8 - 5 = 3 8 - 8 = 0
8 - 1 - 3 = 4 8 - 2 - 3 = 3 8 - 0 = 8
8 - 2 - 2 = 4 8 - 1 - 4 = 3 8 + 0 = 8

BÀI 4 trang 73 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp:

bài 4 trang 74 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 74 sách giáo khoa toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top