Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn cách làm bài tập trang 51 sách giáo khoa

Xem và tải về tài liệu hướng chi tiết cách giải và đáp án các bài 1, 2, 3 và 4 trang 51 SGK Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các bé ôn tập lại kiến thức số 0 trong phép cộng đã được học trên lớp.

Bài 1 trang 51 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính.

1 + 0 = 
0 + 1 =
5 + 0 = 
0 + 5 = 
0 + 2 =
2 + 0 =
4 + 0 =
0 + 4 =

Đáp án:

1 + 0 = 1
0 + 1 = 1
5 + 0 = 5
0 + 5 = 5

0 + 2 = 2

2 + 0 = 2

4 + 0 = 4
0 + 4 = 4

Bài 2 trang 51 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

bài 2 trang 51 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 51 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 3 trang 51 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Điền số vào chỗ trống

1 + ... = 1 1 + ... = 2 ... + 2 = 4
... + 3 = 3 2 + ... = 2 0 + ... = 0

Đáp án:

1 + 0 = 1 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4
0 + 3 = 3 2 + 0 = 2 0 + 0 = 0

Bài 4 trang 51 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Viết phép tính thích hợp

bài 4 trang 51 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

a) 3 + 2 = 5

b) 3 + 0 = 3

Đáp án bài 4 trang 51 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top