Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn cách làm bài tập trang 51 sách giáo khoa

Xem và tải về tài liệu hướng chi tiết cách giải và đáp án các bài 1, 2, 3 và 4 trang 51 SGK Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các bé ôn tập lại kiến thức số 0 trong phép cộng đã được học trên lớp.

Bài 1 trang 51 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính.

1 + 0 = 
0 + 1 =
5 + 0 = 
0 + 5 = 
0 + 2 =
2 + 0 =
4 + 0 =
0 + 4 =

Đáp án:

1 + 0 = 1
0 + 1 = 1
5 + 0 = 5
0 + 5 = 5

0 + 2 = 2

2 + 0 = 2

4 + 0 = 4
0 + 4 = 4

Bài 2 trang 51 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

bài 2 trang 51 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 51 sách giáo khoa lớp 1
 

Bài 3 trang 51 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Điền số vào chỗ trống

1 + ... = 1 1 + ... = 2 ... + 2 = 4
... + 3 = 3 2 + ... = 2 0 + ... = 0

Đáp án:

1 + 0 = 1 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4
0 + 3 = 3 2 + 0 = 2 0 + 0 = 0

Bài 4 trang 51 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Viết phép tính thích hợp

bài 4 trang 51 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

a) 3 + 2 = 5

b) 3 + 0 = 3

Đáp án bài 4 trang 51 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 1: Hướng dẫn cách làm bài tập trang 51 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu