Giải toán lớp 1: Hướng dẫn cách làm bài luyện tập trang 37 sách giáo khoa

Để giúp các phụ huynh tham khảo trước khi kèm các bé ôn tập lại kiến thức đã được học trên lớp, đọc tài liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn giải các bài toán luyện tập tại trang 37 sách giáo khoa môn Toán lớp 1.

Bài 3: Điền số

bài 2 trang 37 sách giáo khoa lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 37 sách giáo khoa lớp 1

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống.

bài 3 trang 37 sách giáo khoa lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 37 sách giáo khoa lớp 1

Bài 5: Khoanh vào số lớn nhất (theo mẫu)

bài 5 trang 37 sách giáo khoa lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 5 trang 37 sách giáo khoa lớp 1

Thanh Long (Tổng hợp)

X