Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Hướng dẫn cách giải bài 3, bài 4 trang 72 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn chi tiết cách giải và đáp án các bài tập 3 và bài 4 trên trang 72 SGK Toán lớp 1. Tài liệu này sẽ giúp các phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các bé luyện tập kiến thức phép cộng trong phạm vi 8.

BÀI 3 trang 72 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

1 + 2 + 5 = 3 + 2 + 2 =
2 + 3 + 3 = 2 + 2 + 4 =

Đáp án:

1 + 2 + 5 = 8 3 + 2 + 2 = 7
2 + 3 + 3 = 8 2 + 2 + 4 = 8

BÀI 4 trang 72 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Viết phép tính thích hợp

bài 4 trang 72 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 72 sách giáo khoa toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top