Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Giải bài 1, bài 2, bài 3, bài 3 trang 64 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn hướng dẫn giải và đáp án các bài tập 1, bài 2, bài 3 và bài 4 trang 64 SGK Toán lớp 1 chi tiết. Tài liệu này sẽ giúp các bậc phụ huynh tham khảo trước cách làm và đáp án để hướng dẫn bé ôn tập làm bài tại nhà.

BÀI 1 trang 64 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

4 + 1 = 5 - 2 = 2 + 0 = 3 - 2 = 1 - 1 =
2 + 3 = 5 - 3 = 4 - 2 = 2 - 0 = 4 - 1 =

Đáp án:

4 + 1 = 5 5 - 2 = 3 2 + 0 = 2 3 - 2 = 1 1 - 1 = 0
2 + 3 = 5 5 - 3 = 2 4 - 2 = 2 2 - 0 = 2 4 - 1 = 3

BÀI 2 trang 64 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

4 + 1 = 5 5 - 2 = 3 2 + 0 = 2 3 - 2 = 1 1 - 1 = 0
2 + 3 = 5 5 - 3 = 2 4 - 2 = 2 2 - 0 = 2 4 - 1 = 3

Đáp án:

3 + 1 + 1 = 5 2 + 2 + 0 = 4 3 - 2 - 1 = 0
5 - 2 - 2 = 1 4 - 1 - 2 = 1 5 - 3 - 2 = 0

BÀI 3 trang 64 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Số ?

bài 3 trang 64 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 64 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 4 trang 64 SGK Toán lớp 1

Đề bài:  Viết phép tính thích hợp

bài 4 trang 64 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

a) 4 - 2 = 2
b) 4 - 1 = 3

Đáp án bài 4 trang 64 sách giáo khoa toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top