Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp án bài 1 trang 78 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn đáp án bài số 1 tại trang 78 SGK môn Toán lớp 1 chính xác nhất giúp các phụ huynh tham khảo để hướng dẫn bé ôn tập lại kiến thức phép trừ trong phạm vi 9 đã được học.

Bài 1 trang 78 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

Bài 1 trang 78 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

9 - 1 = 8 9 - 2 = 7 9 - 3 = 6 9 - 4 = 5 9 - 5 = 4
9 - 6 = 3 9 - 7 = 2 9 - 8 = 1 9 - 9 = 0 9 - 0 = 9

Đáp án bài 1 trang 78 sách giáo khoa toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top