Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Cách làm bài tập 2,3 và bài 4 trang 29 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài tập 2, bài 3 và bài tập 4 tại trang 29 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo trước để có thể hướng dẫn các bé ôn tập lại những kiến thức đã được học trên lớp.

Bài 2: Điền số vào ô.

bài 2 trang 29 sách giáo khoa
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 29 sách giáo khoa
 

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô.

bài 3 trang 29 sách giáo khoa
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 29 sách giáo khoa
 

Bài 4: Điền dấu thích hợp vào ô.

bài 4 trang 29 sách giáo khoa
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 29 sách giáo khoa
 

doctailieu.com
Back to top