Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Cách làm bài tập 2,3 và bài 4 trang 29 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài tập 2, bài 3 và bài tập 4 tại trang 29 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo trước để có thể hướng dẫn các bé ôn tập lại những kiến thức đã được học trên lớp.

Bài 2: Điền số vào ô.

bài 2 trang 29 sách giáo khoa
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 29 sách giáo khoa
 

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô.

bài 3 trang 29 sách giáo khoa
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 29 sách giáo khoa
 

Bài 4: Điền dấu thích hợp vào ô.

bài 4 trang 29 sách giáo khoa
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 29 sách giáo khoa
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 1: Cách làm bài tập 2,3 và bài 4 trang 29 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu