Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Cách làm bài 1,2,3 trang 25 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải toán lớp 1 các bài luyện tập tại trang 25 sách giáo khoa giúp các bậc phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức tại nhà.

Bài 1: Làm cho bằng nhau.

bài 1 trang 25 sách giao khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 25 sách giao khoa Toán lớp 1
 

Bài 2: Nối ô vuông với số thích hợp (theo mẫu).

Bài 2 trang 25 sách giao khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 25 sách giao khoa Toán lớp 1
 

Bài 3: Nối ô vuông với số thích hợp.

bài 3 trang 25 sách giao khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 25 sách giao khoa Toán lớp 1
 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 1: Cách làm bài 1,2,3 trang 25 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu