Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Cách làm bài 1,2,3 trang 25 sách giáo khoa

Hướng dẫn giải toán lớp 1 các bài luyện tập tại trang 25 sách giáo khoa giúp các bậc phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các bé ôn tập kiến thức tại nhà.

Bài 1: Làm cho bằng nhau.

bài 1 trang 25 sách giao khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 25 sách giao khoa Toán lớp 1
 

Bài 2: Nối ô vuông với số thích hợp (theo mẫu).

Bài 2 trang 25 sách giao khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 25 sách giao khoa Toán lớp 1
 

Bài 3: Nối ô vuông với số thích hợp.

bài 3 trang 25 sách giao khoa Toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 25 sách giao khoa Toán lớp 1
 

 

doctailieu.com
Back to top