Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Cách giải và đáp án bài tập trang 46 sách giáo khoa

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các bạn đáp án chi tiết các bài tập 4 và 5 thuộc trang 46 sách giáo khoa môn Toán lớp 1, giúp các phụ huynh tham khảo trước để kèm các bé luyện tập các kiến thức đã học tại nhà.

Câu 4: Tính

bài 4 trang 46 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 1 = 3

Đáp án bài 4 trang 46 sách giáo khoa lớp 1
 

Câu 5: Viết phép tính thích hợp

bài 5 trang 46 sách giáo khoa lớp 1
 

Đáp án:

a) 1 + 2 = 3

b) 1 + 1 = 2

bài 5 trang 46 sách giáo khoa lớp 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán lớp 1: Cách giải và đáp án bài tập trang 46 sách giáo khoa để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu