Mục lục bài học

Bài 1 trang 23 SGK Đại số 10

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài tập 1 trang 23 sách giáo khoa Toán lớp 10 phần Đại số

Đề bài:

Biết: Giải toán đại số lớp 10 bài 1 trang 23 sgk

Viết gần đúng Giải toán đại số lớp 10 bài 1 trang 23 sgktheo nguyên tắc hai, ba, bốn chữ số thập phân và ước lượng sai số tuyệt đối

Đáp án bài 1 trang 23 Sgk Đại số lớp 10

Giải toán đại số lớp 10 bài 1 trang 23 sgk1,71 với sai số mắc phải 0,01
Giải toán đại số lớp 10 bài 1 trang 23 sgk1,710 với sai số mắc phải 0,001

Giải toán đại số lớp 10 bài 1 trang 23 sgk1,71000 với sai số mắc phải 0,0001

» Bài tiếp theo: Bài 2 trang 23 SGK Đại số lớp 10

--------------------------------------------------------------------

Xem thêm hướng dẫn phương pháp giải Toán 10 cơ bản và đáp án các bài tập Đại số lớp 10 khác tại doctailieu.com.

Chúc các bạn học tốt !

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top