Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Bài 1 trang 15 SGK Đại số 10

Tham khảo lời giải chi tiết và đáp án bài 1 trang 15 sách giáo khoa Toán lớp 10 phần Đại số

Đề bài.

Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", B là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM'.

Hãy xác định A∩B, A∪B, A∖B, B∖A

Đáp án bài 1 trang 15 SGK Toán 10

A = {C, Ê, H, I, N, O, T}

B = {A, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y}

A∩B = {C, Ê, I, N, O, T}

A∪B = {A, Ă, C, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y}

A∖B = {H}

B∖A={A, Ă, K, G, Ô, M, S, Y}

 

» Xem thêm đáp án bài tiếp theo: Bài 2 trang 15 SGK Toán lớp 10

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu