Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán có lời văn

  • Giải Toán Lớp 1
1

Hướng dẫn làm giải toán có lời văn

Bài 2, 3 trang 118 sgk Toán 1

Hướng dẫn giải bài 2, bài 3 trang 118 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 : Lúc đầu tổ em có 6 bạn, sau đó có thêm 3 bạn nữa ...

Bài 1 trang 117 sgk Toán 1

Hướng dẫn giải bài 1 trang 117 sách giáo khoa Toán lớp 1 - Giải toán có lời văn : An có 4 quả bóng, bình có 3 quả bóng ...
các bài khác cùng chương
Back to top