Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 17: Phép chia hết.

Xuất bản: 02/09/2021 - Tác giả:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên với hướng dẫn chi tiết các phần học và giải đáp bài tập về nhà cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách kết nối tri thức với cuộc sống] - Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên thuộc chương III. Số nguyên.

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 17 chi tiết

1. Kiến thức cần ghi nhớ

a. Phép chia hết

- Cho a,b ∈ Z và b ≠ 0. Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta có phép chia hết

a:b = q (trong đó a là số bị chia, b. là số chia và q là thương). Khi đó ta nói a chia hết cho b.

Kí hiệu a ⋮ b

b. Ước và bội của một số nguyên

- Khi a ⋮ b (a,b ∈ ℤ,b ≠ 0), ta còn gọi a là bội của b và b là ước của (a.

- Để tìm các ước của một số nguyên a bất kì ta lấy các ước nguyên dương của a cùng với số đối của chúng.

- Ước của  - a là ước của a.

Chú ý:

+ Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0.

+ Số 0 không phải là ước của bất kì số nguyên nào.

+ Các số 1 và  - 1 là ước của mọi số nguyên.

+ Nếu a là một bội của b thì  - a cũng là một bội của b.

+ Nếu b là một ước của a thì  - b cũng là một ước của a.

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 17)

Hướng dẫn giải các bài tập trang 73 - 74:

Luyện tập 1 trang 73 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Thực hiện phép chia 135 : 9. Từ đó suy ra thương của các phép chia 135 : (- 9) và  (-135) : (-9)....

Luyện tập 2 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : a) Tìm các ước của – 9; b) Tìm các bội của 4 lớn hơn – 20 và nhỏ hơn 20.....

Tranh luận trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà a ⋮ b và b ⋮ a không?....

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 17)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 3.39 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tính các thương: a) 297 : (-3); b) (-396) : (-12);....

Bài 3.40 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : a) Tìm các ước của mỗi số: 30; 42; - 50.....

Bài 3.41 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử:....

Bài 3.42 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Tìm hai ước của 15 có tổng bằng -4.....

Bài 3.43 trang 74 Toán lớp 6 Tập 1 (Kết nối tri thức) : Giải thích tại sao: Nếu hai số cùng chia hết cho -3 thì tổng và hiệu của hai số đó cũng chia hết cho -3. Hãy thử phát biểu một kết luận tổng quát.....

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần giải Toán 6 Kết nối tri thức Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM