Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 4. Phép nhân, phép chia phân số

Xuất bản: 14/02/2022 - Tác giả:

Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 4: Phép nhân, phép chia phân số với lý thuyết và giải bài tập về nhà trang 43 SGK Toán Cánh Diều Tập 2 cho học sinh.

Chủ đề: [Giải toán 6 sách Cánh diều tập 2] - bài 4: Phép nhân, phép chia phân số thuộc Chương 5: Phân số và số thập phân

Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 4 chi tiết

Dưới đây Đọc tài liệu xin gợi ý nội dung giải bài tập SGK Toán lớp 6 Tập 2 Cánh diều theo chuẩn chương trình mới của Bộ GD&ĐT:

1. Kiến thức cần ghi nhớ

Một số đặc điểm cơ bản về lý thuyết cần ghi nhớ:

a) Nhân hai phân số

+ Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và nhân các mẫu với nhau.

\(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}\)

với b ≠ 0; d ≠ 0.

+ Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu:

\(a.\dfrac{b}{c} = \dfrac{{a.b}}{c}.\)

*Một số tính chất của phép nhân phân số

+ Tính chất giao hoán: \(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{c}{d}.\dfrac{a}{b}\)

+ Tính chất kết hợp: \(\left( {\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d}} \right).\dfrac{p}{q} = \dfrac{a}{b}.\left( {\dfrac{c}{d}.\dfrac{p}{q}} \right)\)

+ Nhân với số 1: \(\dfrac{a}{b}.1 = 1.\dfrac{a}{b} = \dfrac{a}{b}\), nhân với số 0: \(\dfrac{a}{b}.0 = 0\)

+ Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

\(\dfrac{a}{b}.\left( {\dfrac{c}{d} + \dfrac{p}{q}} \right) = \dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} + \dfrac{a}{b}.\dfrac{p}{q}\)

b) Chia phân số

- Số nghịch đảo: Phân số \(\dfrac{b}{a}\) gọi là phân số nghịch đảo của phân số \(\dfrac{a}{b}\) với với a≠0; b≠0. Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

- Qui tắc chia hai phân số: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

\(\dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b}.\dfrac{d}{c} = \dfrac{{a.d}}{{b.c}}\)

\(a:\dfrac{c}{d} = a.\dfrac{d}{c} = \dfrac{{a.d}}{c}\left( {c \ne 0} \right)\)

2. Trả lời câu hỏi trong bài (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 4 trang 40 - 42)

Luyện tập 1 trang 40 Toán 6 Cánh Diều tập 2: Tính tích và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

a) \(\dfrac{{ - 9}}{{10}}.\dfrac{{25}}{{12}};\)

b) \(\left( {\dfrac{{ - 3}}{8}} \right).\dfrac{{ - 12}}{5}.\)

Trả lời

a)

\(\begin{array}{l}\dfrac{{ - 9}}{{10}}.\dfrac{{25}}{{12}} = \dfrac{{ - 9.25}}{{10.12}} = \dfrac{{ - 225}}{{120}}\\ = \dfrac{{( - 225):15}}{{120:15}} = \dfrac{{ - 15}}{8}\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}\left( {\dfrac{{ - 3}}{8}} \right).\dfrac{{ - 12}}{5} = \dfrac{{( - 3).( - 12)}}{{8.5}}\\ = \dfrac{{36}}{{40}} = \dfrac{9}{{10}}\end{array}\)

Luyện tập 2 trang 40 Toán 6 Cánh Diều tập 2

Tính tích và viết kết quả ở dạng phân số tối giản:

a) \(8.\dfrac{{( - 5)}}{6};\)

b) \(\dfrac{5}{{21}}.( - 14).\)

Trả lời

a)

\(8.\dfrac{{( - 5)}}{6} = \dfrac{{8.( - 5)}}{6} = \dfrac{{ - 40}}{6} = \dfrac{{ - 20}}{3}\)

b)

\(\dfrac{5}{{21}}.( - 14) = \dfrac{{5.( - 14)}}{{21}} = \dfrac{{ - 70}}{{21}} = \dfrac{{ - 10}}{3}\)

Luyện tập 3 trang 40 Toán 6 Cánh Diều tập 2

Tính một cách hợp lí:

\(\dfrac{{ - 9}}{7}.\left( {\dfrac{{14}}{{15}} - \dfrac{{ - 7}}{9}} \right).\)

Trả lời

\(\begin{array}{l}\dfrac{{ - 9}}{7}.\left( {\dfrac{{14}}{{15}} - \dfrac{{ - 7}}{9}} \right)\\ = \dfrac{{ - 9}}{7}.\left( {\dfrac{{14.3}}{{15.3}} - \dfrac{{( - 7).5}}{{9.5}}} \right)\\ = \dfrac{{ - 9}}{7}.\left( {\dfrac{{42}}{{45}} - \dfrac{{( - 35)}}{{45}}} \right)\\ = \dfrac{{ - 9}}{7}.\dfrac{{77}}{{45}} = \dfrac{{ - 11}}{5}\end{array}\)

Luyện tập 4 trang 42 Toán 6 Cánh Diều tập 2

Tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số sau:

a) \(\dfrac{{ - 4}}{{11}};\)

b) \(\dfrac{7}{{ - 17}}.\)

Trả lời

a) Số nghịch đảo của phân số \(\dfrac{ - 4}{11}\) là \(\dfrac{{11}}{{ - 4}}\)

b) Số nghịch đảo của phân số \(\dfrac{7}{{ - 17}}\)\(\dfrac{{ - 17}}{7}\)

Luyện tập 5 trang 42 Toán 6 Cánh Diều tập 2

Tính:

a) \(\dfrac{{ - 9}}{5}:\dfrac{8}{3};\)

b) \(\dfrac{{ - 7}}{9}:( - 5).\)

Trả lời

a)  \(\dfrac{{ - 9}}{5}:\dfrac{8}{3} = \dfrac{{ - 9}}{5}.\dfrac{3}{8} = \dfrac{{ - 27}}{{40}};  \)

b) \(\dfrac{{ - 7}}{9}:( - 5) = \dfrac{{ - 7}}{9}.\dfrac{{ - 1}}{5} = \dfrac{7}{{45}}\)

3. Bài tập về nhà: (Giải Toán 6 Cánh diều chương 5 bài 4 trang 43)

Tổng hợp các bài tập cần giải sau đây:

Bài 1 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tính tích và viết kết quả ở dạng phân số tối giản: a) -5/9.12/35; b(-5/8).(-6)/55; ...

Bài 2 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tìm số thích hợp cho ?: a) -2/3.?/4=1/2; b) ?/3.5/8=-5/12; c) 5/6.3/?=1/4.

Bài 3 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tìm phân số nghịch đảo của mỗi phân số sau: a) -9/19; b) -21/13; c) 1/-9

Bài 4 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tính thương và viết kết quả ở dạng phân số tối giản: a)3/10:(-2/3); b)(-7/12):(-5/6); c) (-15):(-9/10)

Bài 5 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tìm số thích hợp cho ?: a) 3/16:?/8=3/4; b)1/25:3/?=-1/15; c) ?/12:-4/9=-3/16

Bài 6 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tìm x biết: a) 4/7.x-2/3=1/5; b) 4/5+5/7:x=1/6

Bài 7 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Tính: a) 17/8:(27/8+11/2); b) 28/15.1/4^2.3+(8/15-69/60.5/23):51/54

Bài 8 trang 43 SGK Toán 6 tập 2 Cánh Diều: Chim ruồi ong hiện là loài chim bé nhỏ nhất trên Trái Đất với chiều dài chỉ khoảng 5 cm...

-/-

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã giúp các em tổng hợp kiến thức và hướng dẫn giải các bài tập trong phần giải toán 6 Cánh diều chương 5 bài 4. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM