Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 2 trang 79 sgk Toán 5

Hướng dẫn giải và đáp án bài 2 trang 79 sách giáo khoa toán 5 tiết luyện tập.

Bài 2 Luyện tập :

a) Tìm 30% của 97

b) Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.

Đáp án bài 2 trang 79 sgk Toán 5

a) 30% của 97 là:

97 x 30 : 100 = 29,1

Đáp số: 29,1

b) Số tiền lãi của cửa hàng là:

6 000 000 x 15 : 100 = 900 000 (đồng)

Đáp số: 900 000 đồng.

» Bài tham khảo: Bài 1 trang 79 sgk Toán 5

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top