Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải Toán 5: Đáp án bài 1 tiết luyện tập trang 79

Hướng dẫn giải và đáp án bài 1 trang 70 sách giáo khoa toán 5 tiết luyện tập.

Bài 1 Luyện tập : a) Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42.

b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?

Đáp án

a) 37 : 42 = 0,8809 = 88,09%

b) So với số sản phẩm của tổ thì anh Ba đã làm được:

126 : 1200 = 0,105 = 10,5%

doctailieu.com
Back to top