Giải toán 4 trang 25 (Giây, thế kỉ)

Bài 1 trang 25 SGK Toán 4

Bài 1 trang 25 SGK Toán 4

Bài 1 trang 25 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 25 SGK Toán 4

Bài 2 trang 25 SGK Toán 4

Bài 2 trang 25 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 3 trang 25 SGK Toán 4

Bài 3 trang 25 SGK Toán 4

Bài 3 trang 25 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.