Giải toán 4 trang 20 (viết số tự nhiên trong hệ thập phân)

Bài 1 trang 20 SGK Toán 4

Bài 1 trang 20 SGK Toán 4

Bài 1 trang 20 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 2 trang 20 SGK Toán 4

Bài 2 trang 20 SGK Toán 4

Bài 2 trang 20 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Bài 3 trang 20 SGK Toán 4

Bài 3 trang 20 SGK Toán 4

Bài 3 trang 20 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.