Giải Sinh 8

Bạn đang loay hoay với chương trình Sinh học 8 mới?

Bạn muốn tìm kiếm tài liệu giải bài tập hiệu quả?

Bạn mong muốn học tốt Sinh học 8 để đạt kết quả cao?

Hãy đến với "Giải Sinh 8 chương trình sách mới" - tổng hợp tài liệu giải bài tập Sinh học 8 cho ba bộ sách giáo khoa: Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều.

Bao gồm

  • Giải thích chi tiết, dễ hiểu các bài học trong sách giáo khoa.
  • Hướng dẫn giải bài tập đầy đủ, đa dạng theo nhiều cách.

"Giải Sinh 8 chương trình sách mới" sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu cho các bạn học sinh lớp 8 trong hành trình chinh phục môn Sinh học.

 

Lời giải sinh 8 sách mới của ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều theo từng bài học như sau:

Giải sinh 8 Kết nối tri thức

Các bài học thuộc SGK Sinh học 8 Kết nối tri thức gồm:

Chương 7. Sinh học cơ thể người

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 30: Khái quát về cơ thể người

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 31: Hệ vận động ở người

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 32: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 33: Máu và hệ tuần hoàn

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 34: Hệ hô hấp ở người

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 35: Hệ bài tiết ở người

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 36: Điều hòa môi trường

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 37: Hệ thần kinh và các giác quan ở người

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 38: Hệ nội tiết ở người

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 39: Da và điều hòa thân nhiệt

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 40: Sinh sản ở người

Chương 8. Sinh vật và môi trường

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 42: Quần thể sinh vật

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 43: Quần xã sinh vật

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 44: Hệ sinh thái

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 45: Sinh quyển

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 46: Cân bằng tự nhiên

Soạn Khoa học tự nhiên 8 KNTT Bài 47: Bảo vệ môi trường

Giải sinh 8 Cánh diều

Các bài học thuộc SGK Sinh học 8 Cánh diều gồm:

Bài 27: Khái quát cơ thể người

Bài 28: Hệ vận động ở người

Bài 29: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người

Bài 30: Máu và hệ tuần hoàn ở người

Bài 31: Thực hành về máu và hệ tuần hoàn

Bài 32: Hệ hô hấp ở người

Bài 33: Môi trường trong cơ thể và hệ bài tiết ở người

Bài 34: Hệ thần kinh và các giác quan ở người

Bài 35: Hệ nội tiết ở người

Bài 36: Da và điều hòa thân nhiệt ở người

Bài 37: Sinh sản ở người

Bài tập chủ đề 7: Cơ thể người

Bài 38: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 39: Quần thể sinh vật

Bài 40: Quần xã sinh vật

Bài 41: Hệ sinh thái

Bài 42: Cân bằng tự nhiên và bảo vệ môi trường

Bài 43: Khái quát về sinh quyển và các khu sinh học

Bài tập chủ đề 8 và 9

Giải sinh 8 Chân trời sáng tạo

Các bài học thuộc SGK Sinh học 8 Chân trời sáng tạo gồm:

Chủ đề 6: Sinh học cơ thể người

Bài 29: Khái quát về cơ thể người

Bài 30: Hệ vận động ở người

Bài 32: Hệ tiêu hóa ở người

Bài 33: Dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

Bài 34: Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người

Bài 35: Miễn dịch

Bài 37: Hệ hô hấp ở người

Bài 38: Thực hành

Bài 39: Hệ bài tiết ở người

Bài 40: Điều hòa môi trường trong cơ thể

Bài 41: Hệ thần kinh và các giác quan ở người

Bài 42: Hệ nội tiết ở người

Bài 43: Da và điều hòa thân nhiệt

Bài 44: Hệ sinh dục ở người và bảo vệ sức khoẻ sinh sản vị thành niên

Ôn tập chủ đề 6: Sinh học cơ thể người

Chủ đề 7: Môi trường và hệ sinh thái

Bài 45: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 46: Quần thể sinh vật

Bài 47: Quần xã sinh vật

Bài 48: Hệ sinh thái và sinh quyển

Bài 49: Thực hành: Điều tra thành phần quần xã

Bài 50: Cân bằng tự nhiên

Bài 51: Bảo vệ môi trường

Ôn tập chủ đề 7: Môi trường và hệ sinh thái