Phần 3: Vật sống

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 17

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 17

Giải KHTN lớp 7 Cánh Diều Bài 17 Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật, trả lời câu hỏi trang 87-89 sgk KHTN 7 Cánh Diều.