Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 6 trang 20 SGK Vật lý

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 6 trang 20 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 tiết học về điện trường và cường độ điện trường, đường sức điện

Bài 6 Phát biểu nguyên lý chồng chất điện trường?

Trả lời

Giả sử có hai điện tích điểm Q₁ và Q₂ gây ra tại điểm M hai vec tơ cường độ điện trường 

Nguyên lí chồng chất điện trường: Các điện trường E₁ và E₂ đồng thời tác dụng lực điện lên điện tích q một cách độc lập với nhau. Cường độ điện trường tại một điểm bằng tổng hợp của Đáp án bài 6 trang 20 SGK Vật lý 1

Đáp án bài 6 trang 20 SGK Vật lý 2

Các vectơ cường độ điện trường tại một điểm được tổng hợp theo quy tắc hình bình hành.

=> Cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm do nhiều điện tích điểm gây ra bằng tổng các vectơ điện trường gây ra tại điểm đó.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải Lý lớp 11: Đáp án bài 6 trang 20 SGK Vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu