Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của đài truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 số 3 mà các em học sinh 12 nhất định phải tham khảo.

  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2020 có đáp án số 3 theo chuẩn cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT từng ra do đài truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 thực hiện. Cùng Đọc tài liệu tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia 2020 và đối chiếu với đáp án phía dưới bạn nhé.

Đề thi thử

đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 1
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 2
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 3
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 4
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 5
đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 6

Đáp án

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 2 D 3 B 4 D 5 C
6 A 7 B 8 B 9 A 10 D
11 B 12 B 13 A 14 D 15 D
16 A 17 A 18 D 19 B 20 D
21 A 22 D 23 A 24 D 25 C
26 B 27 D 28 B 29 B 30 B
31 A 32 A 33 B 34 D 35 D
36 B 37 A 38 B 39 D 40 B
41 A 42 A 43 D 44 B 45 C
46 A 47 B 48 B 49 D 50 A

Xem thêm: Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 số 1 của VTV7

Mặt khác các em có thể xem lời giải chi tiết đề số 3 môn Toán của chương trình chinh phục kì thi của VTV7 dưới đây đối với những câu hỏi khó:

Lời giải chi tiết

Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 1
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 2
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 3
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 4
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 5
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 6
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 7
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 8
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 9
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 10
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 11
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 12
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 13
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 14
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 15
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 16
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 17
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 18
Giải đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3 trang 19
 

Lời giải chi tiết do nhóm GV Toán, kênh TH giáo dục quốc gia VTV7

Trên đây là bộ đề thi thử thpt quốc gia 2020 môn Toán có đáp án số 3 của chương trình VTV7 giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị cho kì kiểm tra THPT sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

Chúc các em thi tốt!

 

Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán - THPT Nguyễn Hiền

Giải chi tiết đề thi thử THPT Quốc gia 2020 môn Toán trường THPT Nguyễn Hiền (Đà Nẵng) dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của VTV7 số 3

Giải chi tiết đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2020 của đài truyền hình giáo dục quốc gia VTV7 số 3 mà các em học sinh 12 nhất định phải tham khảo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán sở Giáo dục Lạng Sơn

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT 2020 môn Toán sở GD & ĐT Lạng Sơn chi tiết dành cho các em học sinh lớp 12 tham khảo.

Back to top