Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 sgk sinh học 9

Quan sát hình ảnh trên sgk để trả lời câu hỏi thảo luận trang 79 sgk sinh học lớp 9

Đề bài:

Quan sát hình 28.1 a,b và cho biết:

- Mắt nâu và mắt đen, tính trạng nào là tính trạng trội?

- Sự di truyền tính trạng màu mắt có liên quan đến giới tính hay không? Tại sao?


 

Trả lời:

  • P:  Mắt nâu x Mắt đen → F1chỉ có mắt màu nâu.

F1Mắtnâu  x Mắt nâu→ Fmắt nâu hoặc đen.

 →Mắt nâu là  tính trạng trội , mắt đen là tính trạng lặn

  • Trong 2 gia đình được lập phả hệ để nghiên cứu di truyền màu mắt ở F2 tính trạng mắt nâu và mắt đen biểu hiện ở cả nam và nữ, điều đó cho thấy gen quy định tính trạng này không nằm trên NST giới tính mà nằm trên NST thường.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu