Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 32 sgk sinh học 9

Quan sát hình để nêu lên những biến đổi cơ bản của NST ở các kỳ của giảm phân trong câu hỏi thảo luận trang 32 sgk sinh học 9

Đề bài:

Quan sát hình 10 và dựa vào các thông tin nêu trên để điền nội dung vào phù hợp vào bảng 10

Bảng 10 : Những biến đổi cơ bản của NST ở các kì của giảm phân


Lời giải chi tiết:

Bảng 10 : Những biến đổi cơ bản của NST ở các kì của giảm phân


 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 32 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu