Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 24 sgk sinh học 9

Quan sát hình để trả lời câu hỏi thảo luận trang 24 sgk sinh học 9 về số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ánh trình độ tiến hóa của loài vật?
Mục lục nội dung

Đề bài:

Nghiên cứu bảng 8 và cho biết số lượng NST trong bộ lưỡng bội có phản ánh trình độ tiến hóa của loài hay không?

- Quan sát hình 8.2 và mô tả bộ NST của ruồi giấm về số lượng và hình dạng.


Lời giải:

  • Số lượng NST trong bộ lưỡng bội không phản ánh trình độ tiến hóa của loài. Ta có thể thấy bằng cách so sánh số lượng NSTcủa người so với các loài còn lại.

Ví dụ: người 2n= 46 NST trong khi đó tinh tinh 2n=48, gà 2n=78...

  • Bộ NST của ruồi giấm được xếp thành 4 cặp có 8 NST: trong đó có 2 cặp hình chữ V, 1 cặp hình hạt, 1 cặp NST giới tính hình que (XX) ở con cái hay một chiếc hình que, một chiếc hình móc (XY) ở con đực.

Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X