Giải câu hỏi thảo luận trang 101 sgk sinh học lớp 9

Tham khảo đáp án câu hỏi thảo luận trang 101 sgk sinh học lớp 9

Đề bài:

Tại sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa giống nhưng những phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống?

Trả lời:

Trong chọn giống người ta dùng phương pháp này để củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần chủng, thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng hoặc phát hiện các gen xấu để loại bỏ khỏi quần thể.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu