Giải câu hỏi thảo luận số 3 trang 116 sgk sinh học 9

Xem đáp án câu hỏi thảo luận số 3 trang 116 sgk sinh 9 để hiểu bản chất và ý nghĩa của các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh...
Mục lục nội dung

Đề bài:

Hãy điền vào nội dung phù hợp vào bảng 40.3

Bảng 40.3 : Bản chất và ý nghĩa của các quá trình nguyên phân , giảm phân và thụ tinh


Trả lời:


Giangdh (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X