Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 9 sgk sinh học 9

Xem lời giải câu hỏi thảo luận số 2 trang 9 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài:

Hãy quan sát hình 2.3 và cho biết:

- Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 và tỉ lệ các loại hợp tử ở F2.

- Tại sao F2 lại có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng .

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình 2.3 ta thấy

  • Tỉ lệ các loại giao tử ở F1 : 1A :1a
  • Tỉ lệ các loại hợp tử ở F2: 1AA : 2Aa : 1aa
  • F2 có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

- Vì  Gen A- quy định kiểu hình  hoa đỏ , gen a quy định kiểu hình hoa trắng . Gen A trội hoàn toàn so với gen a

→Thể dị hợp Aa biểu hiện kiểu hình trội ( hoa đỏ) giống như đồng thể AA, còn cơ thể aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng .

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 9 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu